25 lutego 2020. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Inwestycje

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w latach 2010- 2015

Kwota

 

1.

Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie Gminy Drohiczyn 2012-2013

527 707,40

2.

Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz z drogami wyższych kategorii 2012

1 711 785,51

3.

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej 2012-2014

1 438 362,00

4.

Bug rajem dla turysty 2010-2012

11 184 439,96

5.

„Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego” 2010-2011

1 709 847,10

6.

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna” 2010- 2013

8 019 069,22

7.

Przebudowa drogi gminnej przez wieś Tonkiele 2010

199 976,30

8.

Dokumentacja techniczna na projekt „Bug rajem dla turysty” 2010

220 000,00

9.

Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej 2010-2015

4 465 000,00

10.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109539B przez wieś Zajęczniki w gminie Drohiczyn 2010

1 471 017,01

11. 

Zagospodarowanie parku w Drohiczynie - historycznej stolicy Podlasia- II etap 2009-15. 2011

1 086 114,00

12.

Budowa dwóch zbiorników wodnych małej retencji w Lisowie 2005 oraz 2008-2010

125 000,00

13.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - część wschodnia miasta Drohiczyn 2008 i 2010 – 2011

6 813 029,00

14.

Zakup rozdrabniacza „ Robot do mięsa”  do punktu wydawania posiłków w Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach dożywiania 2010

17 000,00

15.

Budowa garażu na samochód strażacki w Chechłowie 2010

76 855,32

16.

Budowa nadbużańskiego centrum sportowego 2010 - dokumentacja

15 000,00

17.

Przebudowa drogi gminnej ul. Prusa w Drohiczynie  2010

2 631,00

18.

Zakup dokumentacji na przebudowę ul. Południowej w Drohiczynie 2010

1 069,00

19.

Zakup dokumentacji nautworzenie nowej drogi od ul. Mickiewicza w Drohiczynie 2010

1 973,00

20.

Zakup dokumentacji technicznej na przebudowę  ul. Szmita w Drohiczynie 2010

8 385,00

21.

Zakup dokumentacji technicznej na przebudowę  ul. Piłsudskiego w Drohiczynie 2010

15 125,00

22.

Zakup dokumentacji technicznej na przebudowę drogi przez wieś Sieniewice 2010

9 000,00

23.

Zakup dokumentacji technicznej na przebudowę drogi - Minczewo- Runice 2010

77 519,00