27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY” 2010

  

             Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

REALIZOWANYM PRZEZ  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez MGOPS Drohiczyn w terminie 01.01.2010r.-31.12.2010r. skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn.

W ramach projektu uczestnicy - grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

W ramach Projektu umożliwiamy udział w:

- Dwunastomiesięcznym uczestnictwie w Zajęciach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie

W tym:

Szkolenia – zdobywanie nowych kompetencji

- warsztaty z zakresu robotyki (40 godz.)

- warsztaty z zakresu budownictwa (40 godz.)

- warsztaty z zakresu kosmetologii (55 godz.)

- warsztaty stylista (40 godz.)

- warsztaty DJ (40godz.)

- warsztaty z zakresu Ratownictwa Medycznego (15 godz.)

- warsztaty z zakresu projektowania wnętrz (50 godz.)

- warsztaty tworzenia stron internetowych (40 godz.)

- warsztaty reklamy (60 godz.)

- kurs ratownika wodnego (60 godz. - 15 osób)

- kurs prawa jazdy kat. „B” (35 osób)

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

- warsztaty taneczne (80 godz.)

- warsztaty umuzykalniające (50 godz.)

- warsztaty sportowe (50 godz.)

- warsztaty samoobrony (40 godz.)

Doradztwo specjalistyczne

- 12 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

- 12 godz. zajęć – zajęcia z psychologiem z zakresu profilaktyki uzależnień

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

Każdy uczestnik Projektu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.