24 lutego 2020. imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
Grupy samopomocy działające w Zespole

GRUPY SAMOPOMOCY DZIAŁAJACE W ZESPOLE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA:

GRUPA SAMOPOMOCY DLA RODZICÓW SAMOTNIE WYCHOWUJACYCH DZIECI

Spotkania samopomocowej grupy wsparcia

Podczas comiesięcznych spotkań samotni rodzice maja możliwość:

Uzyskania informacji dotyczących:

- obowiązujących przepisów w zakresie ulg i uprawnień przysługującym samotnym rodzicom

- porad udzielanych przez zapraszanych na spotkania specjalistów, którzy zawodowo zajmują się obszarami w których występuje potrzeba udzielenia fachowego wsparcia

Praca z osobami uczestniczącymi w grupie polegająca na:

- omawianiu nurtujących tematów i spraw

- praca nad problemami występującymi w rodzinach niepełnych

- sugestie i wskazówki ułatwiające funkcjonowanie rodziny w życiu codziennym

Samopomocowe oddziaływanie członków grupy:

- wzajemne wsparcie,

- zdobywanie wiedzy na temat osobistej trudnej sytuacji,

- rozwijanie nowych form radzenia sobie z problemem,

- odrzucenie izolacji społecznej,

- przedsięwzięcie wspólnego działania,

- wytworzenie w sobie pewnej postawy w kontaktach z profesjonalistami,

- stworzenie nowych perspektyw i wypełnienie życia nową treścią,

- dodawanie sobie wspólnie odwagi przy pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów.

Działania skierowane do dzieci rodzin niepełnych:

- Organizacja opieki nad dziećmi w czasie spotkań samopomocowej grupy wsparcia,

- Pomoc wolontariuszy w nauce oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci w środowisku zamieszkania,

- Uczestnictwo dzieci wspólnie z rodzicami w wycieczkach, festynach, spotkaniach integracyjnych.

Zaangażowanie młodzieży.

Włączenie młodzieży w działania skierowane do członków samopomocowej grupy wsparcia, w celu uwrażliwienia na problem niepełności rodziny, krzywdy ludzkiej, samotności, poprzez podejmowane działania woluntarystyczne.

GRUPA SAMOPOMOCY DLA RODZIN WYCHOWUJĄCYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE

Spotkania samopomocowej grupy wsparcia

Podczas comiesięcznych spotkań rodzice maja możliwość:

Uzyskania informacji dotyczących:

- obowiązujących przepisów w zakresie ulg i uprawnień na rzecz niepełnosprawnych

- porad udzielanych przez zapraszanych na spotkania specjalistów, którzy zawodowo zajmują się problemami osób niepełnosprawnych

Praca z osobami uczestniczącymi w grupie polegająca na:

- omawianiu nurtujących tematów i spraw

- praca nad problemami występującymi w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym

- sugestie i wskazówki ułatwiające funkcjonowanie rodziny w życiu codziennym

Samopomocowe oddziaływanie członków grupy:

- wzajemne wsparcie,

- zdobywanie wiedzy na temat osobistej trudnej sytuacji,

- rozwijanie nowych form radzenia sobie z problemem,

- odrzucenie izolacji społecznej,

- przedsięwzięcie wspólnego działania,

- wytworzenie w sobie pewnej postawy w kontaktach z profesjonalistami,

- stworzenie nowych perspektyw i wypełnienie życia nową treścią,

- dodawanie sobie wspólnie odwagi przy pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów.

Działania skierowane do niepełnosprawnych dzieci:

- Organizacja opieki nad dziećmi w czasie spotkań samopomocowej grupy wsparcia,

- Pomoc wolontariuszy w nauce oraz zagospodarowaniu czasu wolnego niepełnosprawnych dzieci w środowisku zamieszkania,

- Uczestnictwo dzieci wspólnie z rodzicami w wycieczkach, festynach, spotkaniach integracyjnych.

Zaangażowanie młodzieży.

Włączenie młodzieży w działania skierowane do członków samopomocowej grupy wsparcia, w celu uwrażliwienia na problem niepełnosprawności, krzywdy ludzkiej, samotności, poprzez podejmowane działania woluntarystyczne.