19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Zasady uczestnictwa

ZASADY UCZESTNICTWA W  PROJEKCIE

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

REALIZOWANYM PRZEZ MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

         Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez MGOPS Drohiczyn w terminie 01.01.2010r.– 31.12.2010r. skierowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn,.

            W ramach projektu 50 osobowa grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy MGOPS Drohiczyn.

            Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

            Rekrutacja uczestników projektu odbędzie się na podstawie pisemnego zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie poprzez wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie podpisywać będą również rodzice/opiekunowie/. Wyboru uczestników projektu dokona powołany do tego celu zespół.

            Zakwalifikowane osoby wezmą udział w:

- Dwunastomiesięcznym uczestnictwie w Zajęciach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie

W tym:

Szkolenia – zdobywanie nowych kompetencji

- 40 godz. zajęć  – warsztaty robotyka

- 20 godz. zajęć – warsztaty budownictwo

- 40 godz. zajęć – warsztaty z zakresu kosmetologii

- 40 godz. zajęć -  warsztaty stylista

- 30 godz. zajęć – warsztaty „DJ”

- 15 godz. zajęć – warsztaty ratownictwo medyczne

- 40 godz. zajęć – warsztaty projektant wnętrz

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

- 40 godz. zajęć – warsztaty taneczne

- 40 godz. zajęć – warsztaty umuzykalniające

- 30 godz. zajęć – warsztaty sportowe

Doradztwo specjalistyczne

- 6 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

- 6 godz. zajęć – zajęcia z psychologiem z zakresu profilaktyki uzależnień

            Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Każdy uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

Każdy uczestnik Projektu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.