27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY” 2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

REALIZOWANYM PRZEZ

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

         Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez MGOPS Drohiczyn w terminie 03.01.2011r. - 31.12.2011r. skierowany jest do:

* grupy młodzieży (uczącej się bądź kształcącej) w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn.

* grupy osób niepełnosprawnych w wieku od 15 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym; zamieszkujących na terenie miasta i gminy Drohiczyn.

         W ramach projektu uczestnicy - grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

         Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Rekrutacja do Projektu od dnia 3 stycznia 2011 roku.

                       

W ramach Projektu umożliwiamy udział w:

Dwunastomiesięcznym uczestnictwie w Zajęciach

Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej

przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie

W tym:

SZKOLENIA – ZDOBYWANIE NOWYCH KOMPETENCJI:

WARSZTATY „DJ”

WARSZTATY INFORMATYCZNO – PROGRAMISTYCZNE

WARSZTATY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

WARSZTATY Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

KURS  - KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

WARSZTATY Z ZAKRESU KOSMETOLOGII

KURS MŁODSZEGO RATOWNIKA WODNEGO

KURS RATOWNIKA WODNEGO (DLA OSÓB PO KURSIE MŁODSZEGO RATOWNIKA WODNEGO)

WARSZTATY REKLAMY (DLA ZAAWANSOWANYCH)

KURS PRAWA JAZDY KAT. „B” (UCZESTNICY  W WIEKU OD 18 LAT)

WARSZTATY PROJEKTANT ZIELENI

KURS KELNER BARMAN (UCZESTNICY W WIEKU OD 18 LAT)

WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

KURS ASYSTENTKA – SEKRETARKA

KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO

KURS STERNIKA I PATENT STERNIKA

WARSZTATY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

WARSZTATY MARKETING – ZARZĄDZANIE

WARSZTATY KREOWANIA WIZERUNKU FIRMY – ETYKA, KULTURA, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

ZAJĘCIA ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO – ROZWIJANIE UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ:

WARSZTATY SAMOOBRONY

WARSZTATY TANECZNE

WARSZTATY SAVOIR – VIVRE

WARSZTATY KULTUROZNAWSTWA

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

WARSZTATY SPORTOWE

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE:

DORADZTWO ZAWODOWE

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

DOWÓZ I ODWÓZ UCZESTNICY MUSZĄ ZAPEWNIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

         Każdy uczestnik Projektu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

BIURO PROJEKTU – „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

 UL. WARSZAWSKA 12, 17-312 DROHICZYN    TEL/FAX. 085 655 83 23