19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Bieg Kmicica

Sobota


14.00 – 17.00 „BIEG KMICICA” ulicami miasta, w trzech kategoriach

Meta w parku miejskim.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pana Sylwestra Zgieruna

tel. 085 65 65 270 lub 604 128 302

lub e-mail na adres: sylwek@drohiczyn.pl w tytule proszę wpisać BIEG KMICICA


R E G U L A M I N

Biegu Kmicica organizowanego w dniu 30.07.2011r.

w ramach “Dni Drohiczyna 2011”

1. Organizatorzy:

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul.Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

2. Cel:

- promocja Drohiczyna,

- popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu.

3. Termin i miejsce:

- zbiórka uczestników w dniu 30.07.2011r. (sobota) o godz.14.00, 

- miejsce zbiórki - scena w parku w Drohiczynie przy ul.Plac Kościuszki.

4. Kategorie wiekowe:

Bieg zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn:

- I kategoria wiekowa           - do lat 15,

- II kategoria wiekowa          - od 15 lat do lat 18,

- III kategoria wiekowa      - powyżej lat 18.

5. Trasa biegu:

Bieg zostanie rozegrany na ulicach miasta Drohiczyn na następujących dystansach:

a/ I kategoria wiekowa:

- dystans                     - 1km,

- trasa                         - dwie pętle wokół parku,

- nawierzchnia             - kostka i asfalt,

b/ II kategoria wiekowa:

- dystans                     - 2km,

- trasa                         - ulica Plac Kościuszki, Ciechanowiecka, Jagiellończyka, Kotlarska, Mickiewicza i dwie pętle wokół parku,

- nawierzchnia             - kostka i asfalt,

c/ III kategoria wiekowa:

- dystans                     - 3,5km,

- trasa                         - ulica Plac Kościuszki, Ciechanowiecka, Jagiellończyka, Łozińskiego, Mickiewicza i trzy pętle wokół parku,

- nawierzchnia           - kostka i asfalt,

6. Zgłoszenia:

- osobiście                - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w

                                 Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 5, pokój Nr 10,

                               - w dniu biegu od godz.13.00 do 14.00 przy scenie w parku w Drohiczynie,

- telefonicznie           - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

                                 tel.Nr 85 6565270 lub 85 6565261,

- e-mail:                 - sylwek@drohiczyn.pl lub um@drohiczyn.pl do dnia 29.07.2011r. do godz.15.00.

7. Uczestnictwo:

W biegu mają prawo startu wszystkie osoby, które zgłoszą swe uczestnictwo i podpiszą własnoręcznie oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

8. Nagrody:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej uczestnicy otrzymają puchary. Ponadto każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy.

9. Postanowienia końcowe:

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie biegu,

- dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

- zdjęcia wykonane przez organizatorów w trakcie biegu mogą być wykorzystane do materiałów promocyjnych,

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

Organizatorzy