27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
Dyplom
Dyplom

Dyplom

za szczególne osiągnięcia w zakresie

pomocy społecznej

W dniu 18 listopada w sali Konferencyjnej  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada szkoleniowa z udziałem przedstawicieli Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej woj. podlaskiego.

W trakcie narady Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, w związku z przypadającym w dniu 21 listopada 2008 r. Dniem Pracownika Socjalnego wręczył dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej 9 zespołom pracowników:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży,
  za zaangażowanie i profesjonalizm w pracy na rzecz integracji cudzoziemców,
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie,
  za wszechstronne zaangażowanie w działaniach na rzecz osób potrzebujących wsparcia socjalnego, w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2008 roku,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,
  za wszechstronne zaangażowanie na rzecz wsparcia ofiar przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego,
 • Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie,
  za zaangażowanie w propagowanie idei pomocy społecznej oraz nowatorskie formy pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy,
 • Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Zambrowie,
  za zaangażowanie w działaniu na rzecz zapewnienia dzieciom przebywającym w placówce  warunków życia sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi,
 • Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Hajnówce,
  za wielokierunkowe działania wspierające osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
 • Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
  za innowacyjne działania na rzecz zapewnienia mieszkańcom domu pomocy  warunków odpowiadających ich indywidualnym potrzebom i możliwościom,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie,
  za efektywne działania podejmowane na rzecz aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.