24 lutego 2020. imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
Konkurs kulinarny "Nadbużańskie specjały"

Regulamin konkursu kulinarnego

"Nadbużańskie specjały"

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Drohiczynie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie, Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Tygiel doliny Bugu”

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 29 lipca 2012r. podczas Dni Drohiczyna. Tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu o godzinie 18.45. O godzinie 13.00 nastąpi degustacja potraw przez komisję.

III. CEL KONKURSU

-prezentacja i promocja kuchni lokalnej i tradycyjnej Podlasia Nadbużańskiego

-aktywizacja mieszkanców, Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych

-wymiana przepisów oraz doświadczeń

-integracja społeczności, promocja aktywności społecznej

IV. ZASADY

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

-danie głowne lub przystawka

-deser lub ciasto

Każdy uczestnik może zgłosić po jednej potrawie w każdej kategorii.

V. ADRESACI KONKURSU

Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, właścicieli gosporastw agroturystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Drohiczyn.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu i dostrczenie do organizatora karty zgłoszenia, pocztą lub osobiście na adres:

MGOK w Drohiczynie

ul. Kraszewskiego 13

17-312 Drohiczyn

lub drogą elektroniczną na adres: domkultury@drohiczyn.pl 

z dopiskiem w temacie: Konkurs Kulinarny Dni Drohiczyna 2012 do dnia 20 lipca 2012.

Ponadto uczestnicy zobowiązują sie do:

- zorganizowania według własnego uznania i na własny koszt niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i sprzętu (np. tacek lub serwetek papierowych),

- nieodpłatnego udostępnienia jednej porcji (co najmniej 200g ) potrawy do oceny   przez  komisję konkursową,

- zaprezentowanie potraw publiczności Dni Drohiczyna

- uczestnicy przygotowują potrawy na własny koszt

Organizator zapewnia:

- miejsce wystawieninnicze

Po rozstrzygnieciu konkursu odbędzie się degustacja potraw.

VII.OCENA PRAC

Oceny potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Przy ocenie będą brane pod uwagę

-smak i oryginalność potrawy

-związek z regionem

-estetyka, wrażenie ogólne, zachowanie proporcji, sposób serwowania

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

VIII. NAGRODY

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody.

I, II, III miejsce – nagroda rzeczowa oraz nagrody pocieszenia.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.

Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej www.drohiczyn.pl

Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.

X. KONTAKT

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu Beata Żarkowska – Korniluk 856557069 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem domkultury@drohiczyn.pl

                                                                           zapraszamy do udziału

 Karta zgłoszeniowa