19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
I Drohiczyńska Gra Miejska "W Królewskim Grodzie"

I DROHICZYŃSKA GRA MIEJSKA 2012

„W KRÓLEWSKIM  GRODZIE”

§ 1. Organizatorzy   

Organizatorami I Edycji Drohiczyńskiej Gry Miejskiej 2012 „W KRÓLEWSKIM GRODZIE”

 (zwanej dalej „Grą”), rozgrywanej w br. na terenie Drohiczyna jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie zwany dalej MGOK

§ 2. Zasady Gry    

1. Rejestracja uczestników odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres info.drohiczyn@interia.pl , lub zarejestrowanie w siedzibie MGOK  w terminie do 23 lipca 2012 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, oraz telefon kontaktowy. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony www.drohiczyn.pl.

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 15 do 99 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, na udział w etapie ulicznym Gry. Organizatorzy nie zapewniają opieki osobom niepełnoletnim uczestniczącym w Grze.   

3. Materiały (teksty, zdjęcia, mapy) będą rozdawane przed rozpoczęciem Gry. Uczestnicy Gry Miejskiej w czasie rozgrywek powinni posiadać 2 długopisy oraz być dostępni pod wskazanym wcześniej nr. telefonu

4. Gra odbędzie się dnia 28 lipca 2012 r.(sobota) i polegać będzie na wykorzystaniu w praktyce posiadanej wiedzy dotyczącej historii Drohiczyna. Zadaniem uczestników Gry jest rozwiązanie zadań, dotarcie w kolejności założonej programem, kolejno do wszystkich  szukanych obiektów na trasie i dojście do mety. Rozpoczęcie o godz. 11.30 w parku miejskim, meta zgodnie z kartą Gry o godz. 15.00.Niezachowanie postanowień niniejszego regulaminu, jak również przekroczenie określonego regulaminem czasu trwania rozgrywek, eliminuje uczestnika z Gry.

6. Każdy uczestnik otrzyma Kartę do Gry z instrukcjami i oraz identyfikator, który umieszcza w widocznym miejscu / przypinają do np. koszulki/. Kartę gry z rozwiązanymi zadaniami, należy zwrócić na mecie Organizatorowi.  Jest ona podstawą do obliczenia wyniku uzyskanego przez uczestnika. Wygrywa ten, kto uzyska największą ilość punktów w Grze.

7. Na trasie Gry należy się poruszać wg. wskazówek zawartych w karcie. Zawodnik powinien poruszać się najkrótszą trasą do szukanych obiektów, nie może podczas rozgrywek korzystać z pomocy osób niebiorących udziału w Grze.  Konsultanci na trasie udzielają wskazówek po okazaniu Karty do Gry i identyfikatora.   

8. Na trasie Gry należy poruszać się wyłącznie pieszo.   

9. Organizator nie zapewnia opieki medycznej osobom uczestniczącym w Grze i nie odpowiada również za bezpieczeństwo osób w niej uczestniczących. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.

10. Po zapoznaniu się z regulaminem Gry, złożeniu zgłoszenia do udziału w Grze, oraz odbiorze Karty do Gry, uczestnik wyraża zgodę na:   

- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;   

- przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.).   

- opublikowanie na łamach prasy, w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz innych podmiotów związanych z organizacją Gry, informacji, zdjęć oraz nagrań z Gry.

11. Nagrody zostaną wręczone podczas Dni Drohiczyna 28 lipca 2012 r. o godzinie 18.15

12. Udział w grze jest bezpłatny. Liczba  startujących osób ograniczona.