24 lutego 2020. imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
Bieg Kmicica

R E G U L A M I N

Biegu Kmicica organizowanego w dniu 28.07.2012r.

w ramach “XX Dni Drohiczyna 2012 - na góralską nutę” 

1. Organizatorzy:

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul.Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

2. Cel:

- promocja Drohiczyna,

- popularyzacja biegania jako podstawowej formy ruchu.

3. Kategorie wiekowe:

Bieg zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn:

- I kategoria wiekowa           - do lat 15,

- II kategoria wiekowa          - od 15 lat do lat 18,

- III kategoria wiekowa        - powyżej lat 18.

4. Termin i miejsce:

a/ zbiórka uczestników w dniu 28.07.2012r. (sobota)

- I kategoria wiekowa           - o godz.13.00 - początek biegu o godz.13.15  

- II kategoria wiekowa          - o godz.13.25 - początek biegu o godz.13.45   

- III kategoria wiekowa        - o godz.14.00 - początek biegu o godz.14.15  

b/ miejsce zbiórki - scena w parku w Drohiczynie przy ul. Plac Kościuszki.

5. Trasa biegu:

Bieg zostanie rozegrany na ulicach miasta Drohiczyn na następujących dystansach:

a/ I kategoria wiekowa:

- dystans                    - 1km,

- trasa                         - dwie pętle wokół parku,

- nawierzchnia           - kostka i asfalt,

b/ II kategoria wiekowa:

- dystans                    - 2km,

- trasa                         - ulica Plac Kościuszki, Ciechanowiecka, Jagiellończyka, Kotlarska, Mickiewicza i dwie pętle wokół parku,

- nawierzchnia           - kostka i asfalt,

c/ III kategoria wiekowa:

- dystans                    - 3,5km,

- trasa                         - ulica Plac Kościuszki, Ciechanowiecka, Jagiellończyka, Łozińskiego, Mickiewicza i trzy pętle wokół parku,

- nawierzchnia           - kostka i asfalt,

6. Zgłoszenia:

- osobiście                - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 Urzędzie Miejskim w Drohiczynie ul. Kraszewskiego 5 pokój Nr 10,

                                   - w dniu biegu od godz.12.30 do 14.00 przy scenie w parku w Drohiczynie,

- telefonicznie          - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel.Nr 85 6565270 lub 85 6565261,

- e-mail:                     - sylwek@drohiczyn.pl lub um@drohiczyn.pl do dnia 27.07.2012r. do godz.15.00.

7. Uczestnictwo:

W biegu mają prawo startu wszystkie osoby, które zgłoszą swe uczestnictwo i podpiszą własnoręcznie oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

8. Nagrody:

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej uczestnicy otrzymają puchary.

Ponadto każdy uczestnik otrzyma medal pamiątkowy.

9. Postanowienia końcowe:

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie biegu,

- dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystane przez organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

- zdjęcia wykonane przez organizatorów w trakcie biegu mogą być wykorzystane do materiałów promocyjnych,

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

Organizatorzy