27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY” 2012

INFORMACJA O PROJEKCIE

"TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY"

REALIZOWANYM PRZEZ

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI

PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”, realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie w terminie od 02.01.2012r. do 31.12.2012r. skierowany jest do:

* grupy młodzieży (uczącej się bądź kształcącej) w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym; zamieszkującej na terenie miasta i gminy Drohiczyn.
* grupy osób niepełnosprawnych w wieku od 15 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym; zamieszkujących na terenie miasta i gminy Drohiczyn.
* rolników w wieku od 16 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym; zamieszkujących na terenie miasta i gminy Drohiczyn.
* osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 15 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym; zamieszkujących na terenie miasta i gminy Drohiczyn.

W ramach projektu uczestnicy - grupa młodzieży przez okres dwunastu miesięcy będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Rekrutacja do Projektu trwa od 2 stycznia do 31.12.2012 roku.

Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej.

Świetlica zapewnia:
- Pomoc w nauce
- Organizację czasu wolnego
- Rozwijanie zainteresowań
- Organizację zajęć edukacyjnych, relaksacyjnych, artystycznych i sportowych

Świetlica prowadzi:
- Zajęcia socjoterapeutyczne
- Oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne
- Stałą pracę z rodziną uczestnika zajęć świetlicy

Świetlica udziela wsparcia w sytuacja kryzysowych:
- szkolnych
- rodzinnych
- rówieśniczych
- osobistych

Udział w Projekcie
„Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”
realizowanym w
Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej MGOPS DROHICZYN
umożliwia uczestnictwo w:

KURSY/WARSZTATY ZAWODOWE:
-WARSZTATY ROBOTYKI
-SZKOLENIE PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA
-WARSZTATY OBSŁUGI IMPREZ
-WARSZTATY RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
-WARSZTATY WIKLINIARSKIE
-SZKOLENIE TERENOWYCH PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PO WOJ. PODLASKIM
-KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO
-KURS - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
-KURS - KARTA PŁYWACKA
-KURS - MŁODSZY RATOWNIK WODNY
-KURS - RATOWNIK ZAWODOWY PŁYWALNIANY
-KURS - RATOWNIK ZAWODOWY ŚRÓDLĄDOWY
-KURS - PRAWO JAZDY KAT B
-SZKOLENIE – ASYSTENTKA SEKRETARKA
-KURS – OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
-KURS MASAŻU
-WARSZTATY KOSMETOLOGII
-WARSZTATY FRYZJERSTWA
-WARSZTATY BUDOWNICTWA
-KURS – BHP I P. POŻ.
-KURS/WARSZTATY – TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
-KURS/WARSZTATY – DEKARZ
-KURS/WARSZTATY – BRUKARZ
-KURS – WÓZKI WIDŁOWE
-KURS – KELNER – BARMAN
-KURS – BARMAN WARSZTATY – ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

WARSZTATY ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ:
-WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE
-WARSZTATY ROWEROWE
-WARSZTATY SPORTOWE
-WARSZTATY SZACHOWE

ORAZ:
-DORADZTWO ZAWODOWE
-DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Każdy uczestnik Projektu otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu.

Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do jednej usprawiedliwionej nieobecności.

DOWÓZ I ODWÓZ UCZESTNICY MUSZĄ ZAPEWNIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

3. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

4. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

5. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE