24 lutego 2020. imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu: „ Wyposażenie bazy dydaktycznej oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Drohiczynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu: 346248,00 zł

 - płatność ze środków europejskich w kwocie: 294 310,80 zł

- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie: 51937,20 zł

Termin realizacji: 01.04.2014 r. – 31.08.2014 r.

Celem projektu jest stworzenie w czterech oddziałach przedszkolnych, zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drohiczynie warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3 – 4 lata, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości najmłodszych dzieci. 

Działania przewidziane w ramach projektu:

1.      Organizacja placu zabaw.

            W Zespole Szkół w Drohiczynie zostanie wydzielone miejsce do budowy placu zabaw, zakres robót objętych wnioskiem obejmuje:

1)   wykonanie nawierzchni placu zabaw jako nawierzchni bezpiecznej wylewanej o gr. 40 mm składającej się z granulatu SBR i EPDM - 282 m2.

2)   wyposażenie placu zabaw:

a)      Zestaw wielofunkcyjny czterowieżowy – 1 szt.

b)      Karuzela z kierownicą – 1 szt.

c)      Huśtawka wagowa dwuosobowa – 1 szt.

d)      Huśtawka stalowa podwójna – 1 szt.

e)      Bujak – motorek – 1 szt.

f)        Bujak – konik – 1 szt.

3)   wydzielenie i ogrodzenie terenu placu zabaw wraz z furtką od strony zabudowy budynkami szkolnymi - długość ogrodzenia z furtką – 67,20 m.

2.      Wyposażenie 4 oddziałów przedszkolnych.

Dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu zostaną zakupione m.in.:

- wyposażenie kuchni;

- urządzenia do utrzymania czystości;

- meble do wszystkich oddziałów przedszkolnych;

- meble wypoczynkowe dla dzieci;

- wyposażenie szatni;

- sprzęt ICT m.in: laptopy z oprogramowaniem, drukarki, ekrany projekcyjne, ekran, projektory multimedialne, telewizory, radia, odtwarzacze DVD, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, programy edukacyjne do tablic interaktywnych.

- zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne.

Burmistrz Drohiczyna