25 lutego 2020. imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie

INFORMACJA O PROJEKCIE

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”
REALIZOWANYM PRZEZ
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE
W RAMACH PRIORYTETU VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I POWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PODDZIAŁANIE 7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie w terminie od 1.01.2013r. Do 31.12.2014r. skierowany jest do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta i gminy Drohiczyn:
- młodzieży (uczącej się bądź kształcącej) w wieku 15-25 lat;
- osób niepełnosprawnych w wieku od 15 lat;
- rolników wieku od 16 lat;
- osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 15 lat;
- osób bezrobotnych w wieku od 18 lat.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
Rekrutacja do projektu trwa od 2.01.2013r.

W ramach projektu w roku 2013 umożliwiamy udział w:

KURSACH/WARSZTATACH ZAWODOWYCH:

WARSZTATY ROBOTYKI
SZKOLENIE PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA
WARSZTATY INFORMATYCZNO – KONSTRUKTORSKIE
WARSZTATY RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE
WARSZTATY WIKLINIARSKIE
KURS WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO
KURS PIERWSZEJ POMOCY
WARSZTATY NAUKA PŁYWANIA
WARSZTATY MŁODSZY RATOWNIK WODNY
WARSZTATY RATOWNIK WODNY
KURS PRAWO JAZDY KAT. B
SZKOLENIE ASYSTENTKA SEKRETARKA
KURS OBSŁUGA KAS FISKALNYCH
WARSZTATY Z ZAKRESU KOSMETOLOGII
WARSZTATY Z ZAKRESU FRYZJERSTWA
WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
WARSZTATY FILMOWANIA
KURS BHP I P.POŻ.
KURS TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
KURS DEKARZ
KURS WÓZKI WIDŁOWE
KURS KELNER – BARMAN
KURS POSADZKARZ PŁYTKARZ
KURS OCIEPLACZ BUDYNKÓW
KURS ELEWATOR
KURS ZBROJARZ – BETONIARZ
KURS KUCHARZ
KURS FLORYSTYCZNY
WARSZTATY POLICYJNE
WARSZTATY ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
SZKOLENIE – MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
SZKOLENIE – ELEKTRYK
SZKOLENIE – MONTER STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
SZKOLENIE Z ZAKRESU WYTWARZANIA PRODUKTU EKOLOGICZNEGO
SZKOLENIE Z ZAKRESU TWORZENIA I PROMOCJI PRODUKTU LOKALNEGO
WARSZTATY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
SZKOLENIE ORGANIZATOR ANIMATOR LOKALNY

WARSZTATACH ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ:

WARSZTATY ROWEROWE
WARSZTATY SPORTOWE
WARSZTATY SZACHOWE
WARSZTATY UMUZYKALNIAJĄCE

ORAZ:

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
DORADZTWO ZAWODOW (DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA PROJEKTU – OBOWIĄZKOWE)
PORADNICTWO PRAWNE
DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH JEST OBOWIĄZKOWE.
UCZESTNIK MA PRAWO DO JEDNEJ NIEUSPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI.

DOWÓZ I ODWÓZ UCZESTNICY MUSZĄ ZAPEWNIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE

KAŻDY UCZESTNIK PROJEKTU OTRZYMA CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU