27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
„Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”
Realizacja Rządowego Programu

Realizacja Rządowego Programu

„Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie, realizując Rządowy Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, prowadzi następujące działania:

  1. Zapewnia pomoc w zakresie dożywiania:
    • dzieciom do 7 roku życia,
    • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
    • osobom w trudnej sytuacji, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
  2. Tworzy i doposaża punkty przygotowywania i wydawania posiłków – w roku 2006 przy MGOPS Drohiczyn został utworzony punkt wydawania posiłków.
  3. Wdraża działania zmierzające do zapewnienia dowozu posiłków.


Realizując powyższe zadania zakupiono samochód służbowy

służący do przewozu posiłków.

Samochód

Całkowity koszt programu 368 034,00 zł w tym
 - dotacja: 289 934,00
 - udział własny: 78 100,00

W ramach Programu w 2008 roku z pomocy skorzystały 484 osoby.