27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
Samopomocowa Grupa Wsparcia
Projekt MGOPS

Samopomocowa Grupa Wsparcia

dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY SAMOPOMOCY KOORDYNUJE – SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ MGOPS DROHICZYN MARIA ADAMCZUK

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia to grupa samopomocowa, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności. Grupa taka prowadzona jest przez samych jej uczestników, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami, przeżyciami.

Cel główny

Zwiększenie samodzielności i niezależności samotnych rodziców, osłabienie poczucia bierności i osamotnienia, zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, poprawa zaradności społecznej oraz lepszy dostęp do informacji na temat praw i możliwości zatrudnienia.

Obszary tematyczne

 • Edukacja rodziców samotnie wychowujących,
 • Wymiana wzajemnych doświadczeń,
 • Zmiana sposobu myślenia o problemach związanych z samotnym rodzicielstwem,
 • Zaktywizowanie rodziców i dzieci w przezwyciężeniu problemów wynikających z niepełności rodziny,
 • Integracja rodzin niepełnych ze środowiskiem.

Rezultaty realizacji projektu

 • Stworzenie grupy samopomocy prowadzonej przez wyłonionego lidera przy współpracy z pracownikiem socjalnym,
 • Poszerzenie wiedzy członków grupy, na tematy z zakresu przepisów prawa,
 • Wzrost poczucia odpowiedzialności za rozwiązanie własnych problemów,
 • Zdobycie nowych doświadczeń,
 • Odkrycie w sobie kompetencji i możliwości pomagania sobie i innym,
 • Odreagowanie napięć związanych z doświadczanymi trudnościami,
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • Integracja rodzin niepełnych ze społecznością,
 • Stworzenie ,,Banku wymiany umiejętności i możliwości”.

Plany na przyszłość

 • Prowadzenie Samopomocowej Grupy Wsparcia dla Rodziców Samotnie Wychowujących Dzieci przez lidera wyłonionego z utworzonej grupy,
 • Asysta pracownika socjalnego, który nadzoruje działanie grupy,
 • Doradztwo oraz pomoc organizacyjna.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2

SZCZĘŚLIWA MATKA /OJCIEC
 =
SZCZĘŚLIWE DZIECKO