19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna

Projekt – „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez utworzenie i prowadzenie Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej działającej przy MGOPS Drohiczyn”

realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie

w ramach Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany jest
w Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Świetlica zapewnia:

- Pomoc w nauce
- Organizację czasu wolnego
- Rozwijanie zainteresowań
- Organizację zajęć edukacyjnych, relaksacyjnych, artystycznych i sportowych

Świetlica prowadzi:

- Zajęcia socjoterapeutyczne
- Oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne
- Stałą pracę z rodziną uczestnika zajęć świetlicy

Świetlica udziela wsparcia w sytuacja kryzysowych:

- szkolnych
- rodzinnych
- rówieśniczych
- osobistych

Realizacja Programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

Całkowity koszt programu 54 000,00 zł;
 w tym:
 - dotacja: 45 000,00
 - udział własny: 9 000,00
W ramach Programu w zajęciach świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej uczestniczy
45 osób.


Zdjęcie z zajęć plastycznych – jesienne kompozycje

Zdjęcie 1


Zdjęcie z zajęć plastycznych – świat modeliny

Zdjęcie 2


Zdjęcie z zajęć z wykorzystaniem pomocy multimedialnych oraz zajęcia rozwijające zdolności manualne

Zdjęcie 3


Efekty pracy uczestników na zajęciach plastycznych

Zdjęcie 4


Prace powstałe na zajęciach rozwijających zdolności manualne – przygoda z masą solną

Zdjęcie 5