19 lutego 2020. imieniny: Arnold, Konrad, Marceli
Wolontariat
Projekt Socjalny - Grupa Wolontariatu

Grupa Wolontariuszy działająca
przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 w Drohiczynie

OPIEKUN GRUPY WOLONTARIATU –  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ MGOPS DROHICZYN WIOLETTA TROCHIMIAK

WOLONTARIAT
Bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko - przyjacielskie. Jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może być wolontariuszem?
Wolontariuszem może być każdy, kto chce podzielić się swoim czasem, wiedzą i dobrymi chęciami z innymi ludźmi.

Dlaczego warto być wolontariuszem?
Wolontariat pozwala na:

 • Rozwijanie posiadanych umiejętności,
 • Odkrywanie nowych talentów,
 • Nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni,
 • Odkrywanie poczucia sensu pomagania innym,
 • Ciekawe i twórcze spędzenie wolnego czasu,
 • Uzyskanie poczucia satysfakcji,
 • Uczy wrażliwości na drugiego człowieka,
 • Daje możliwość oderwania się od monotonii codziennego życia.

Cel główny:
wyzwolenie chęci bezinteresownego działania, promowanie idei działań pomocowych na rzecz drugiego człowieka oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej w sferze życia społecznego i tworzenia więzów ze środowiskiem lokalnym poprzez wykorzystanie potencjału młodzieży i osób dorosłych w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.

Działanie grupy

 • Jest oparte na zasadzie aktywnego uczestnictwa w działaniach i akcjach organizowanych przez MGOPS,
 • Działania całoroczne,
 • Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej,
 • Współpraca z ,,CARITAS” Parafii Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie,
 • Współpraca z PKPS,
 • Pomoc w środowisku zamieszkania osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym,
 • Praca w Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej, pomoc w opiece nad dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy,
 • AKCJE CHARYTATYWNE:
  • Akcja ,,GWIAZDKA”,
  • Akcja ,,PALMY”,
  • Akcja ,,DAJ COŚ Z SERCA”,
  • Inne zadania - Przygotowanie imprezy ,,DROHICZYŃSKIE DNI RODZINY”.

Szkolenie wolontariuszy
Szkolenie młodzieży przygotowujące do uczestnictwa w grupie wolontariuszy działającej przy MGOPS odbyło się 4 listopada 2008r.

GRUPA WOLONTARIUSZY LICZY 16 OSÓB

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5