27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
BEZPŁATNA OFERTA EDUKACYJNA
BEZPŁATNA OFERTA EDUKACYJNA

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE

INFORMUJE IŻ:

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej "Europa" zwróciło się z propozycją nawiązania współpracy.

Celem stowarzyszenia, jest wspieranie działalności edukacyjnej oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa.
Realizując cele stowarzyszenia zapewniany jest osobom, będącym w szczególnie trudnej sytuacji materialnej nieodpłatny udział w wybranych szkoleniach i nieodpłatną naukę w Policealnej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Proponujemy:
1.
Udział w programie szkolnym 4-rem osobom nieodpłatną naukę (2 osoby w semestrze wiosennym oraz 2 osoby w semestrze jesiennym) w Policealnej Szkole Informatyki i Zarządzania w Białymstoku (forma zaoczna) wraz z przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji Technika Informatyka.

Osoby do których jest kierowana oferta powinna cechować:
• chęć do  podnoszenia kwalifikacji,
nie kontynuują nauki jedynie z powodu bariery finansowej.
Warunkiem koniecznym jest, aby zgłaszające się osoby posiadały świadectwa ukończenia szkoły średniej (niekonieczne jest posiadanie świadectwa maturalnego).
Nauka w szkole trwa 2 lata, odbywa się w cyklu zjazdów, co 2 tygodnie: w piątki (popołudnia) i soboty.
W przypadku większej liczby chętnych do podjęcia nieodpłatnej nauki, preferowane będą osoby z najwyższymi średnimi ocen na świadectwie najwyższej programowo klasy.

2.
Dwa miejsca w programie szkoleniowym (kurs komputerowy z podstaw obsługi komputera)

• Osoby chętne do uczestniczenia w programie szkoleniowym, powinny spełniać jedynie kryterium zainteresowania uzyskaniem umiejętności obsługi komputera, szczególnie w perspektywie wymogów stawianych przez potencjalnych pracodawców.


Szkolenia o których mowa będą realizowane przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus, sp. z o.o., które cieszą się dużą renomą na lokalnym rynku edukacyjnym.