27 lutego 2020. imieniny: Anastazja, Wiktor, Gabriel
Informacja do osób planujących powiększenie rodziny

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż w związku ze zmianą Art.9 i Art.15b Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. z uwzględnieniem zmian dokonanych ustawami  z dnia 17 października i 6 grudnia 2008r.

-       Jednorazowa zapomoga ( BECIKOWE ) z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

-      

-       Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

-      

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.